اگر دوستدار طبیعت و محیط زیست هستید نوید آن را میدهیم که محصولات کینگستون بهترین انتخاب خواهد بود.

ما درطول تولید و توزیع محصولات ازمواد قابل بازیافت استفاده میکنیم ، تایل های فلزی 8.5 مرتبه فضای کمتری را اشغال میکند و 10 مرتبه سبک تر از محصولات دیگر سیمانی یا سفالی هستند که باعث صرفه جویی چشمگیری در حمل و نقل می شوند.

مشخصه هایی از مسئولیت های محیط زیستی:

  • تایلهای با آلیاز گالوالوم کینگستون 30% قابل بازیافت می باشد.
  • می توان آب هایی که از سطح سقف جاری می شود را بازیابی کرد.
  • کینگستون 100 % از مواد قابل بازیافت استفاده میکند.
  • تنها 2% از پسماند محصولات کینگستون به محل های دفن زباله میرود.
  • تمامی ورق های گالوالوم کینگستون از تامین کنندگانی تهیه می شود که محصولات قابل بازیافت دارند.
  • ما از تولید کنندگانی ورق گالوالوم تهیه میکنیم که درجهت پیشرفت بازیافت تلاش میکنند.
  • سیستم سقفی ما بازدهی انرژی بیشتری نسبت به سیستم های دیگر را دارد.