اگر دوستدار طبیعت و محیط زیست هستید نوید آن را میدهیم که محصولات کینگستون بهترین انتخاب خواهد بود.

ما درطول تولید و توزیع محصولات ازمواد قابل بازیافت استفاده میکنیم ، تایل های فلزی 8.5 مرتبه فضای کمتری را اشغال میکند و 10 مرتبه سبک تر از محصولات دیگر سیمانی یا سفالی هستند که باعث صرفه جویی چشمگیری در حمل و نقل می شوند.

مشخصه هایی از مسئولیت های محیط زیستی: