ضمانت شرکت سپهر بام آسمان البرز صرفا” در خصوص کالای تولیدی شرکت (تایل سنگ ریزه ای) می باشد و شرکت هیچگونه مسئولیتی در خصوص نصب و مشکلات ناشی از نصب ندارد. بدیهی است خریدار می تواند ضمانتنامه ای جداگانه از بابت نصب از مجری طرح مطالبه نماید.

مواردی که باعث فسخ این ضمانت نامه می گردد:

– ریختن مصالح ساختمانی مانند گچ، سیمان، رنگ وغیره… بر روی سطح تایل.

– نصب داربست و هر سازه دیگر بر روی تایل ها و متعلقات آن.

– آسیب دیدن تایل به علت راه رفتن افراد غیر متخصص ( کلیه افراد غیر از نصاب تایل) بر روی آن.

– تعویض تایل، رفع عیوب و با نشتی احتمالی توسط افراد غیر متخصص.

– نصب هر گونه وسایل تاسیساتی شامل کولرومنبع انبساط … و همچنین نصب آنتن سقفی و… که باعث آسیب تایل شود.

– نصب تایل در شیب کمتر از 25% که باعث تجمع رطوبت و ایجاد خوردگی در تایل می گردد.

– هر گونه استفاده از سنگ فرز برای برش تایل.

– خساراتی که در اثر نصب غیر صحیح و عدم آببندی مناسب بر تایل وارد شود. (ملاک دستور العمل نصب در وب سایت شرکت www.kingstonroof.ir می باشد.)

– استفاده از هر گونه پیچ و ایجاد سوراخ در تایل به غیر از روش استاندارد که در وب سایت شرکت ارائه گردیده است. بدهی است شرکت میخ های مناسب روکش دار با مقاومت خوردگی بسیار بالا را برای این منظور تهیه و عرضه نموده است.

– استفاده از تیرک های افقی فلزی ( زیر سری تایل ) جهت نصب تایل ها. بدیهی است تیرک های افقی تایل های سنگ ریزه ای صرفا” می بایستی از چوب استاندارد و مناسب برای سقف باشد.

تبصره :

در صورت بروز هر گونه خسارت، موارد می بایستی توسط کارشناس شرکت بر روی سقف، بازدید و بررسی گردد. لذا از هر گونه جداسازی تایل ها از روی بام بدون هماهنگی شرکت جدا”” خودداری فرمائید. ضمنا” ارائه اصل فاکتور فروش جهت تعویض تایل الزامی است.

لازم به ذکر است هزینه اعزام کارشناس شامل ( هزینه های ایاب و ذهاب- اقامت- و خدمات کارشناسی پروژه ) به عهده مالک می باشد. بدیهی است چنانچه خسارت وارده ناشی از کالایی فروخته شده باشد کلیه هزینه های خدمات کارشناسی به خریدار عودت می گردد.

هرگز جهت شستشوی تایلها از فشار قوی آب ( واتر جت ) استفاده نشود.

در صورت بروز نشتی آب، راسا” اقدام به رفع آن ننمایید و مجری و نصاب پروژه را در جریان بگذارید تا رفع نشتی از جانب متخصصین مربوطه انجام شود.

کلیه موارد فوق به اطلاع پیمانکارانی که پس از نصب تایل روی بام خواهند رفت و یا به نوعی با سطح تایلها و متعلقات نصب شده، در ارتباط هستند رسانده شود که هیچگونه صدمه و آسیبی بهه تایل وارد نشود.

نصب هر گونه سکو جهت نصب استقرار وسایل تاسیسات باید با هماهنگی نصاب و قبل از اجرای سقف انجام پذیرد.